به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یکصد و نوزدهمین جلسه شورای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با حضور رییس، معاون پژوهش و فناوری، اعضاء خارجی شورا و مدیران گروه های پژوهشی مرکز برگزار شد.

در این جلسه طرح های پژوهشی خاتمه یافته بررسی شد و چند طرح پژوهشی جدید تصویب و متم مالی یک طرح نیز مورد بررسی قرار گرفت. حاضرین در این جلسه در خصوص تعیین ناظر برای طرح های پژوهشی دومین دوره حمایت از پژوهشگران خوش آتیه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند. شیوه نامه اعطاء اعتبارات ویژه پژوهشی به اعضاء هیات علمی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.