به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست نقد و بررسی کتاب ظرفیت قانونی برای همپایی فناورانه در ایران برگزار می شود. این نشست با حضور مولفان کتاب، دکتر مصطفی صفدری رنجبر (هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران) و دکتر پریسا علیزاده (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) برگزار خواهد شد. دکتر محسن علوی منش (مدیر گروه اقتصاد توسعه و بین الملل مرکز پژوهش های مجلس) و دکتر علی سلیم (معاون پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی) دیگر مهمانان این نشست هستند. نشست نقد و بررسی کتاب ظرفیت قانونی برای همپایی فناورانه در ایران سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ از طریق لایو صفحه اینستاگرام مرکز به نشانی @nrisp پخش میشود.